สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับโรคพยาธิ

????????????

โรคพยาธิตัวจี๊ด

Gnathostomiasis

?????????????

โรคพยาธิใบไม้ตับ

Liver flukes

???????????? (???????????)

พยาธิหอยโข่ง

Angiostrongylus cantonensis
??????????????????????????

พยาธิเท้าช้างต่อมน้ำเหลือง

Wuchereria bancrofti
?????????????

โรคพยาธิใบไม้ปอด

Paragonimus heterotremus
เส้นด้าย - ปากขอ

โรคพยาธิชอนไชผิวหนัง

Cutaneous larva migrans
พยาธิ คืออะไร
พยาธิคือ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ คอยแย่งอาหารหรือดูดเลือดและมักจะทำให้เกิดอันตรายต่อคนหรือสัตว์ตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกายที่มันอาศัยอยู่พยาธิมีมากมายหลายชนิดแตกต่างกัน นอกจากนี้เราสามารถพบระยะต่างๆ ของพยาธิปะปนอยู่ในธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมัน เช่น ในดิน พื้นหญ้า ในน้ำ ในเนื้อสัตว์ต่างๆ ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ พืชผักต่างๆ น้ำดื่ม และในแมลงพาหะนำโรคหลายชนิด
พยาธิเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไร
พยาธิสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้หลายทางที่สำคัญ คือ ทางปาก เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิแส้ม้า พยาธิตัวตืดชนิดต่างๆ พยาธิใบไม้ตับและพยาธิใบไม้ลำไส้บางชนิด พยาธิตัวจี๊ด พยาธิใบไม้ปอด และพยาธิหอยโข่ง ทางผิวหนัง เช่น พยาธิปากขอ พยาธิเส้นด้าย ทางสายรกในครรภ์ เช่น พยาธิตัวจี๊ด
จะรู้อย่างไรว่าเป็นโรคพยาธิ
เมื่อพบว่ามีอาการผิดปกติของร่างกาย เช่น หิวบ่อยและทานอาหารมาก น้ำหนักลด ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องเสีย เจ็บและบวมตามผิวหนัง เจ็บหน้าอก ไอเป็นเลือด แพ้และมีผื่นคันหรือเป็นแนวแดงๆ บนผิวหนัง มีตุ่มนูนจำนวนมากขึ้นตามผิวหนัง เป็นไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจโรค ควรจะนำอุจจาระหรือเสมหะหรือสิ่งที่สงสัยว่าเป็นพยาธิใส่ภาชนะที่สะอาดมาด้วย โดยอาจจะมาตรวจที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล หรือโรงพยาบาลอื่นๆ ก็ได้ เนื่องจากพยาธิมีหลายชนิดและยารักษามีหลายอย่าง อย่าถ่ายพยาธิเอง ควรมาพบแพทย์เพื่อตรวจก่อนเสมอ
อันตรายที่เกิดจากโรคพยาธิ
พยาธิทำอันตรายต่อสุขภาพ แย่งอาหาร ทำให้ร่างกายทรุดโทรม มีอาการแพ้ต่อสารที่ขับออกมาจากตัวพยาธิ ทำลายสุขภาพจิต เป็นอัมพาต และอาจถึงแก่ชีวิตได้ สิ้นเปลืองเงินค่ารักษา อาการของโรคพยาธิ ขึ้นอยู่กับชนิด ขนาด จำนวนและตำแหน่งที่พยาธิอาศัยอยู่ รวมไปถึงระยะเวลาในการเป็นโรคว่านานเท่าไร เช่น คนที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับที่มีพยาธิจำนวนน้อยผู้ป่วยจะไม่ค่อยมีอาการ แต่ถ้ามีพยาธิจำนวนมากผู้ป่วยจะมีอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ เบื่ออาหาร เจ็บบริเวณตับ ผอมซีด หากไม่ได้รับการรักษาจะมีอาการรุนแรงขึ้น โดยมีอาการตัวเหลือง ตับแข็ง ท้องมาน และอาจเป็นมะเร็งตับได้ในที่สุด
การป้องกันโรคพยาธิ
–  รับประทานอาหารที่สุก สะอาด
–  ดื่มน้ำสะอาด
–  ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร
–  เก็บอาหารให้ปลอดจากแมลงและสัตว์พาหะนำโรค
–  สวมใส่รองเท้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน
–  ถ่ายอุจจาระลงส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
–  ป้องกันตนเองจากการกัดของแมลงพาหะ
–  รักษาความสะอาดในบ้านและรอบบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment