• ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ขั้นตอนการให้บริการ

timeline_pre_loader

ผู้ป่วยนัด/ ผู้ป่วยนัดออนไลน์

หยิบบัตรคิวสีชมพู (ผู้ป่วยนัด) หรือสีส้ม (ผู้ป่วยนัดออนไลน์) วัดความดันโลหิต และยื่นรวมกันใส่ตะกร้าที่เคาน์เตอร์กายภาพบำบัด จากนั้นรอเรียกชื่อตามหมายเลขบัตรคิว (ตามลำดับการให้บริการ)

ผู้ป่วยไม่นัดหรือมาไม่ตรงวันนัด

เปิดสิทธิการรักษาที่งานเวชระเบียน ชั้น 1 ด้วยตนเอง หยิบบัตรคิวสีเขียว วัดความดันโลหิต และยื่นรวมกันใส่ตะกร้าที่เคาน์เตอร์กายภาพบำบัด จากนั้นรอเรียกชื่อ (ให้บริการผู้ป่วยนัดหรือนัดออนไลน์ และผู้ป่วยไม่นัด ตามลำดับ)

ข่าวสาร

สื่อประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

คำถามที่ถามบ่อย

อยากมาทำกายภาพบำบัดทีโรงพยาบาล ต้องทำอย่างไร

สำหรับผู้ป่วยใหม่ (ไม่มีบัตรโรงพยาบาล) ให้ดำเนินการทำประวัติที่งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ หรือทำประวัติทางออนไลน์ จากนั้นติดต่อพบแพทย์ และแพทย์จะทำการตรวจร่างกาย หากพิจารณาแล้วเห็นควรส่งปรึกษากายภาพบำบัด ผู้ป่วยจึงสามารถทำกายภาพบำบัดได้

กรณีผู้ป่วยเก่า (มีบัตรโรงพยาบาลอยู่แล้ว) ให้ติดต่อพบแพทย์ และแพทย์จะทำการตรวจร่างกาย หากพิจารณาแล้วเห็นควรส่งปรึกษากายภาพบำบัด ผู้ป่วยจึงสามารถทำกายภาพบำบัดได้

สามารถมาทำกายภาพบำบัดไม่ตรงกับวันที่นัดได้หรือไม่

สามารถมารับบริการได้ ทั้งนี้จะต้องไปเปิดสิทธิการรักษาที่งานเวชระเบียน ชั้น 1 ด้วยตนเอง โดยงานกายภาพบำบัดจะให้บริการผู้ป่วยนัดหรือนัดออนไลน์ และผู้ป่วยไม่นัด ตามลำดับ

ต้องการนัดกายภาพบำบัดออนไลน์ต้องทำอย่างไร

สามารถคลิกได้ที่ https://www.tropmedhospital.com/booking/physicaltherapy.html โดยผู้ป่วยจะต้องมีบัตรนัดกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเท่านั้น

ติดต่อเรา : Contact us

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ เลขที่ 420/6 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ 02-3069171
E-mail: pttropmedhospital@gmail.com

วันและเวลาทำการ : Service Hours

ในเวลาราชการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. (ปิดรับบัตรเวลา 14.30 น.)

คลินิกพิเศษ (TMD)
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. (ปิดรับบัตรเวลา 18.30 น.)