• ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ขั้นตอนการให้บริการ

proptnew-covid

ข่าวสาร

สื่อประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

คำถามที่ถามบ่อย

อยากมาทำกายภาพบำบัดทีโรงพยาบาล ต้องทำอย่างไร

สำหรับผู้ป่วยใหม่ (ไม่มีบัตรโรงพยาบาล) ให้ดำเนินการทำประวัติที่งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ หรือทำประวัติทางออนไลน์ จากนั้นติดต่อพบแพทย์ และแพทย์จะทำการตรวจร่างกาย หากพิจารณาแล้วเห็นควรส่งปรึกษากายภาพบำบัด ผู้ป่วยจึงสามารถทำกายภาพบำบัดได้

กรณีผู้ป่วยเก่า (มีบัตรโรงพยาบาลอยู่แล้ว) ให้ติดต่อพบแพทย์ และแพทย์จะทำการตรวจร่างกาย หากพิจารณาแล้วเห็นควรส่งปรึกษากายภาพบำบัด ผู้ป่วยจึงสามารถทำกายภาพบำบัดได้

สามารถมาทำกายภาพบำบัดไม่ตรงกับวันที่นัดได้หรือไม่

เนื่องจากยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง จึงขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนัดและผู้ป่วยใหม่เท่านั้น สำหรับผู้ป่วยที่ยังไม่มีนัดหรือมาไม่ตรงวันนัดสามารถนัดหมายได้ทางโทรศัพท์ 02-3069171 ในวันและเวลาทำการ

ต้องการนัดกายภาพบำบัดออนไลน์ต้องทำอย่างไร

ขณะนี้ปิดระบบนัดหมายออนไลน์ สามารถนัดหมายได้ทางโทรศัพท์ 02-3069171 ในวันและเวลาทำการ

ติดต่อเรา : Contact us

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ เลขที่ 420/6 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ 02-3069171
E-mail: pttropmedhospital@gmail.com

วันและเวลาทำการ : Service Hours

ในเวลาราชการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

นอกเวลาราชการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. (ปิดรับบัตรเวลา 19.00 น.)