ได้แก่ ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ และเส้นเอ็น เช่น มีอาการปวดที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสม หรือบาดเจ็บจากการทำงาน ผู้ป่วยกระดูกหัก หรือได้รับการผ่าตัด รวมทั้งผู้ที่ทุพพลภาพจากการสูญเสียอวัยวะ ได้แก่

  • อาการปวดคอ ปวดบ่า (Neck Pain)
  • อาการปวดชาจากการกดทับเส้นประสาท
  • อาการจากหมอนรองกระดูกเสื่อม (Spondylosis)
  • อาการหมอนรองกระดูกเคลื่อน (Herniated Disc)
  • อาการปวดหัวไหล่ (Shoulder Pain) และข้อไหล่ติด
  • อาการปวดกล้ามเนื้อ และเอ็นอักเสบ

รวมถึงให้คำแนะนำก่อนและหลังการผ่าตัดทางระบบกระดูกและข้อ เช่น การผ่าตัดกระดูกสันหลัง ข้อเข่า เป็นต้น

ได้แก่ ผู้ที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน  ซึ่งมีสาเหตุจากความผิดปกติของระบบประสาท ผู้ป่วยอัมพาต ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (Stroke) ผู้ป่วยเด็ก เช่น สมองพิการแต่กำเนิด (Cerebral palsy)  ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease) ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ ทำให้สมอง หรือไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น

ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยที่มีเสมหะคั่งค้างภายในปอด ไม่สามารถขับเสมหะออกมาได้ด้วยตนเอง มีปัญหาทางระบบทางเดินหายใจ รวมไปถึงการให้คำแนะนำก่อนและหลังการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด และปอด เช่น การผ่าตัดหลอดเลือดด้วยวิธีบายพาส การผ่าตัดซ่อมแซมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

ได้แก่ การดูแล รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงในการพลัดตกหกล้ม

ได้แก่ การดูแล รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน ผู้ที่ทีภาวะข้อต่อและเส้นเอ็นฉีกขาด ข้อหลุดหลวม หรือผิดรูป ต้องได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment