โรคอุจจาระร่วงเกิดได้จากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่เกิดจากอาหารเป็นพิษ หรือเกิดจากเชื้อโรค ซึ่งมีเชื้อโรคหลายชนิดทำให้เกิดอาการท้องเสียได้ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย หรือพยาธิบางชนิด นอกจากนี้โรคไม่ติดต่อบางชนิด สามารถทำให้เกิดอาการอุจจาระร่วงได้ เช่น โรคไทรอยด์ โรคเบาหวาน โรคลำไส้แปรปรวน ฯลฯ แม้ว่าอาการอุจจาระร่วงส่วนใหญ่จะหายไปได้เอง แต่ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์ถ้ามีอาการอุจจาระร่วงรุนแรง อ่อนเพลียมาก กินอาหารไม่ได้ หรือมีอาการอุจจาระร่วงเรื้อรัง มีเลือด หรือมูกปน

อาการอุจจาระร่วงที่ควรพบแพทย์

  • อุจจาระร่วงปริมาณมาก หลายครั้ง จนอ่อนเพลียมาก
  • มีไข้สูง ปวดท้องมาก
  • อาเจียนตลอด กินอาหารหรือน้ำได้น้อย
  • อาการไม่ดีขึ้น แม้ว่ากินยาแล้ว

การดูแลตัวเองเบื้องต้นเมื่อมีอาการ

  • ถ้ากินอาหารได้ ให้กินอาหารอ่อนๆ
  • พยายามดื่มน้ำ จิบน้ำบ่อยๆ เพื่อลดการขาดน้ำ
  • สามารถใช้ผงเกลือแร่ (ORS) ผสมน้ำ หรือดื่มน้ำเกลือแร่
  • ล้างมือก่อนและหลังเข้าห้องน้ำ

ถ้ามีอาการ เช่น มีไข้ อ่อนเพลีย กินอาหารหรือน้ำไม่ได้ ควรไปพบแพทย์ทันทีโดยท่านสามารถไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือมาที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงได้ที่นี่

อ่านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคอาหารเป็นพิษได้ที่นี่

ติดต่อเรา : Contact us

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ เลขที่ 420/6  ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400                                              เบอร์โทรศัพท์ 02-3069148 (ตลอด 24 ชั่วโมง)                E-mail: admin@tropmedhospital.com