excellenceclinic

ความเป็นมาของคลินิกความเป็นเลิศด้านโรคเขตร้อน

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคเขตร้อน โรคพยาธิ โรคไข้ และโรคที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและเดินทาง มาเป็นเวลายาวนานมากกว่า 60 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในปีพ.ศ. 2505 ซึ่งความเชี่ยวชาญนี้ได้ถูกถ่ายทอดไปยังแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ  นอกจากนี้โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนยังเป็นฐานการวิจัย คิดค้นองค์ความรู้ใหม่ๆด้านโรคเขตร้อน อันนำไปสู่การรักษาที่ดีมีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมีคลินิกความเป็นเลิศ ซึ่งมีความเฉพาะทางและหาได้ยากในโรงพยาบาลอื่นๆ เรียกรวมๆกันว่า คลินิกความเป็นเลิศด้านโรคเขตร้อน ประกอบด้วย 4 คลินิกสำคัญๆคือ

   • คลินิกไข้ (Fever Clinic)
   • คลินิกโรคพยาธิ (Parasite Excellence Clinic)
   • คลินิกอุจจาระร่วง (Diarrheal Excellence Clinic)
   • คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง (Thai Travel Clinic)

คลินิกโรคพยาธิ
(Parasite Excellence Clinic)

พยาธิคือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ คอยแย่งอาหาร หรือดูดเลือด พยาธิมีมากมายหลายชนิดและสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้หลายทาง ที่สำคัญคือ ทางปาก เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิตัวตืด พยาธิใบไม้ตับ พยาธิตัวจี๊ด พยาธิใบไม้ปอด และพยาธิหอยโขง ทางผิวหนัง เช่น พยาธิปากขอ พยาธิเส้นด้าย ฯลฯ

อาการของโรคพยาธิ  ขึ้นอยู่กับชนิด ขนาด จำนวนและตำแหน่งที่พยาธิอาศัยอยู่ อาการที่พบได้ในโรคพยาธิคือ หิวบ่อย และทานอาหารมาก น้ำหนักลด ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องเสีย เจ็บและบวมตามผิวหนัง เจ็บแน่นหน้าอก ไอเป็นเลือด แพ้และมีผื่นคันหรือเป็นแนวแดง ๆ บนผิวหนัง ปวดเหมื่อยตามร่างกาย ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว ฯลฯ

ถ้าสงสัยตัวเองว่าเป็นโรคพยาธิ ควรปรึกษาแพทย์ ไม่แนะนำให้ซื้อยาถ่ายพยาธิกินเอง เนื่องจากพยาธิมีหลายชนิด จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง

การใช้บริการคลินิกความเป็นเลิศด้านโรคพยาธิ
  • คลินิกเปิดบริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 13.00-15.00น.
  • คลินิกเปิดให้บริการเฉพาะผู้ที่นัดหมายเท่านั้น
  • ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจรักษาต้องทำนัดหมายล่วงหน้า
นัดหมาย Online คลินิกความเป็นเลิศด้านโรคพยาธิ

คลินิกความเป็นเลิศโรคอุจจาระร่วง
(Diarrheal Excellence Clinic)

อุจจาระร่วงเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในประชากรทั่วไป ผู้ป่วยจะมีอาการถ่ายเหลว เป็นนำ้ หรือเป็นมูกเลือด มักมีอาการปวดท้องเป็นพักๆ คลื่นไส้ อาเจียน หรือมีไข้ได้ ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยมักมีอาการไม่รุนแรง อาการมักจะหายไปได้เอง 

สาเหตุของโรคอุจจาระร่วงเกิดได้จากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่เกิดจากอาหารเป็นพิษ หรือเกิดจากเชื้อโรค ซึ่งมีเชื้อโรคหลายชนิดทำให้เกิดอาการท้องเสียได้ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย หรือพยาธิบางชนิด นอกจากนี้โรคไม่ติดต่อบางชนิด สามารถทำให้เกิดอาการอุจจาระร่วงได้ เช่น โรคไทรอยด์ โรคเบาหวาน โรคลำไส้แปรปรวน ฯลฯ

แม้ว่าอาการอุจจาระร่วงส่วนใหญ่จะหายไปได้เอง แต่ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์ถ้ามีอาการอุจจาระร่วงรุนแรง อ่อนเพลียมาก กินอาหารไม่ได้ หรือมีอาการอุจจาระร่วงเรื้อรัง มีเลือด หรือมูกปน

ถ้าท่านมีอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลัน และต้องการพบแพทย์
  • ถ้ามีอาการมาก เช่นมีไข้ อ่อนเพลีย กินอาหารหรือน้ำไม่ได้ ควรไปพบแพทย์ทันที
  • ท่านสามารถไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ใกล้บ้าน หรือมาที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ถ้าท่านต้องการตรวจคลินิกความเป็นเลิศโรคอุจจาระร่วง
  • เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสียเรื้อรัง ยังหาสาเหตุไม่ได้ หรืออาการยังไม่ดีขึ้น
  • มาตรวจได้ที่คลินิกโรคอุจจาระร่วง ซึ่งให้การตรวจรักษาโดยอาจารย์แพทย์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  • ถ้าท่านต้องการมาตรวจ ต้องทำนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น
นัดหมาย Online คลินิกโรคอุจจาระร่วง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Information


 • คลินิกพยาธิ ให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงบ่าย ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่ทำนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

ติดต่อเรา : Contact us

คลินิกความเป็นเลิศด้านโรคเขตร้อน โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ เลขที่ 420/6 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ 02-3069146   E-mail: admin@tropmedhospital.com

คำถามที่ถามบ่อย : FAQ


มาตรวจที่คลินิกพยาธิหรือคลินิกความเป็นเลิศโรคอุจจาระร่วงเสียค่าบริการเท่าไร

ผู้มารับบริการต้องเสียค่าแพทย์ 400 บาท (เบิกไม่ได้) และค่าบริการของโรงพยาบาล 150 บาท (เบิกได้ 50 บาท) ส่วนค่ายาจะมีราคาสูงกว่าในเวลาราชการประมาณ 10-15%

สามารถ Walkin มาตรวจคลินิกโรคอุจจาระร่วงได้หรือไม่

ได้ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยอุจจาระร่วง 24 ชั่วโมง แต่ถ้าท่านมีอาการอุจจาระร่วงเรื้อรัง ต้องการตรวจที่คลินิกความเป็นเลิศด้านอุจจาระร่วงต้องนัดหมายก่อน

สามารถ Walkin มาตรวจคลินิกพยาธิโดยไม่ได้นัดหรือไม่

ไม่ได้ คลินิกความเป็นเลิศด้านโรคพยาธิ เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่ทำการนัดหมายล่วงหน้า

สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดหมาย จะถูกตรวจโดยแพทย์ของโรงพยาบาล ในคลินิกอายุรกรรมทั่วไป หรือคลินิกไข้ และแพทย์อาจส่งปรึกษาอาจารย์แพทย์ในคลินิกความเป็นเลิศต่อไป ท่านอาจะจำเป็นต้องมาโรงพยาบาลหลายครั้ง

ถ้าอยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกที่จะมาตรวจที่โรงพยาบาล มีระบบ Telemedicine ปรึกษาแพทย์ online หรือไม่

คลินิกพยาธิ และคลินิกโรคอุจจาระร่วง มีระบบ Telemedicine ผู้ป่วยสามารถพูดคุยปรึกษาแพทย์ได้ โดยผู้ป่วยที่สนใจจะต้องทำนัดหมายตามปกติ และเจ้าหน้าที่จะแจ้งช่องทางในการพูดคุยกับแพทย์ผ่านระบบ Video conference