ข้อมูลยา Amiodarone (150 mg/3 ml) Injection


ข้อบ่งใช้

อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ค่าที่เฝ้าติดตาม

BP, HR, EKG

ระยะเวลาที่ต้องติดตามหลังจากให้ยา

ติดตาม BP, HR, EKG หลังฉีดทันที, ทุก 5 นาทีจนคงที่ หลังจากนั้นทุก 2 ชั่วโมง

อาการที่ควรระวัง

หัวใจเต้นช้า ความดันต่ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม/แจ้งแพทย์เมื่อ

พบอาการหัวใจเต้นช้า, ความดันต่ำ, ปวดศีรษะ

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment