ข้อมูลยา Digoxin (250 mg/ml)(2ml) Injection


ข้อบ่งใช้

รักษาโรคหัวใจล้มเหลว และโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ค่าที่เฝ้าติดตาม

K+,Ca2+,Mg2+,EKG, Digoxin serum level (หลังให้ยา 6 ช.ม.) (ตามแพทย์สั่ง)

ระยะเวลาที่ต้องติดตามหลังจากให้ยา

– Vital signs ทุก 15 นาที 2 ครั้ง, ทุก 30 นาที อีก 3 ครั้ง ต่อไปทุก 1 ชั่วโมง จนครบ 5 ช.ม.

– EKG ขณะให้ยา และหลังให้ยา 1 ชั่วโมง

อาการที่ควรระวัง

EKG ผิดปกติ คลื่นไส้ อาเจียน มองเห็นแสงสีเขียวเหลือง

ข้อมูลเพิ่มเติม/แจ้งแพทย์เมื่อ

EKG ผิดปกติ คลื่นไส้, อาเจียน, มองเห็นแสงสีเหลืองเขียว

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment