ข้อมูลยา Dopamine (250 mg/10 ml) Injection


ข้อบ่งใช้

ภาวะความดันโลหิตต่ำ

ค่าที่เฝ้าติดตาม

BP, HR

ระยะเวลาที่ต้องติดตามหลังจากให้ยา

ติดตาม BP, HR หลังฉีดทันที และทุก 1 ชั่วโมง

อาการที่ควรระวัง

ใจสั่น, ความดันต่ำ, เจ็บหน้าอก, ปวดศีรษะ

ข้อมูลเพิ่มเติม/แจ้งแพทย์เมื่อ

พบอาการความดันผิดปกติ เจ็บหน้าอก ปวดศีรษะ

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment