ข้อมูลยา Dobutamine (250 mg/20 ml) Injection


ข้อบ่งใช้

เพิ่มแรงบีบตัวของหัวใจ

ค่าที่เฝ้าติดตาม

BP, HR

ระยะเวลาที่ต้องติดตามหลังจากให้ยา

ติดตาม BP, HR หลังฉีดทันที และทุก 1 ชั่วโมง

อาการที่ควรระวัง

หัวใจเต้นผิดปกติ, เจ็บหน้าอก, หายใจลำบาก หอบเหนื่อย ผื่นขึ้น, hypokalemia

ข้อมูลเพิ่มเติม/แจ้งแพทย์เมื่อ

พบอาการใจสั่น หายใจหอบ เจ็บหน้าอก ปวดศีรษะ Extravasation

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment