ข้อมูลยา 50% Magnesium sulfate (1 g/2 ml) Injection


ข้อบ่งใช้

รักษาภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำ หัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ Torsades de Pointes

ค่าที่เฝ้าติดตาม

ระดับแมกนีเซียมในเลือด, HR, RR

ระยะเวลาที่ต้องติดตามหลังจากให้ยา

ระดับแมกนีเซียมก่อนและหลังให้ยา, HR, RR หลังฉีดทันที, 15 นาที และทุก 4 ชั่วโมง

อาการที่ควรระวัง

หัวใจเต้นช้า, ความดันต่ำ, Flushing

ข้อมูลเพิ่มเติม/แจ้งแพทย์เมื่อ

พบอาการหัวใจเต้นช้า ความดันต่ำ Flushing

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment