ข้อมูลยา Norepinephrine (4 mg/4 ml) Injection


ข้อบ่งใช้

รักษาภาวะความดันโลหิตต่ำเฉียบพลัน

ค่าที่เฝ้าติดตาม

BP, HR

ระยะเวลาที่ต้องติดตามหลังจากให้ยา

ติดตาม BP ทุก 5-10 นาที ตั้งแต่เริ่มให้ยาจนถึง target BP/MAP หลังจากนั้นทุก 1 ชั่วโมง

อาการที่ควรระวัง

หัวใจเต้นช้า, หัวใจเต้นผิดจังหวะ, ปวดศีรษะ, Extravasation

ข้อมูลเพิ่มเติม/แจ้งแพทย์เมื่อ

พบอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ ปวดศีรษะ Extravasation

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment