ข้อมูลยา Regular insulin (10 ml) Injection (IV route)


ข้อบ่งใช้

ลดระดับน้ำตาลในเลือด

ค่าที่เฝ้าติดตาม

ระดับน้ำตาลในเลือด, HR, อาการ hypoglycaemia

ระยะเวลาที่ต้องติดตามหลังจากให้ยา

ระดับน้ำตาลในเลือด, HR, อาการ hypoglycaemia ภายใน 60 นาทีหลังให้ยา

อาการที่ควรระวัง
Hypoglycemia: ใจสั่น, เหงื่อออกมาก, หน้ามืด, เป็นลม
Blood glucoseผู้ใหญ่: <70 mg/dL และ เด็ก: <60 mg/dL
ข้อมูลเพิ่มเติม/แจ้งแพทย์เมื่อ

พบอาการใจสั่น เหงื่อออกมาก หน้ามืด เป็นลม

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment