ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษ

 วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูพญ.ปิยะวรรณ งามองอาจ
13.00-15.00น.
คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับพญ.ฉัตรพร กิตติตระกูล
17.00-19.00น.
คลินิกโรคติดเชื้อ พญ.ธนยา ศิริปุณย์
16.00-18.00น.
คลินิกโรคหัวใจนพ.เขตต์ ศรีประทักษ์
16.00-17.00น.
พญ.ชญาสินธุ์ แม้นสงวน
15.00-17.00น.
(ทุกวันอังคารที่ 1 ของเดือน)
นพ.อภิณัฐ เพ่งเรืองโรจนชัย
13.00-15.00น.
นพ.ปริญญา คุณาวุฒิ
13.00-15.00น.
คลินิกโรคกระดูกและข้อนพ.ไชยยศ ชัยชาญกุล
11.00-13.00น.
นพ.ชัยศิริ ชัยชาญกุล
16.00-17.00น.
นพ.ไชยยศ ชัยชาญกุล
11.00-12.00น.
คลินิกนักท่องเที่ยว16.00-18.0016.00-18.0016.00-18.00น.9.00-11.00
คลินิกวัคซีนเด็กและวัยรุ่น13.00-15.00น.
คลินิกผิวหนังพญ.จิตติมา ฐิตวัฒน์
9.00-11.00น.
คลินิก SLEนพ.วิวัฒน์ จันเจริญฐานะ
13.00-15.00น.
(ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน)

แนะนำคลินิกใหม่

บริการตรวจวินิจฉัยรักษา

  • อาการปวด/ผิดปกติของกระดูกเอ็นและกล้ามเนื้อ
  • อาการออฟฟิศซินโดรม
  • การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
  • อาการผิดปกติหรือบาดเจ็บของระบบประสาทและสมอง
  • รักษาฟื้นฟูด้วยวิธีการบูรณาการ ร่วมกับวิธีและเครื่องมือทางกายภาพบำบัด
  • ฉีดยารักษาเฉพาะที่
  • ฝังเข็มรักษาโรคและอาการปวด
นัดหมาย Online คลินิกพิเศษเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Information


ติดต่อเรา : Contact us

คลินิกพิเศษ TMD โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ เลขที่ 420/6 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ 02-3069199    E-mail: admin@tropmedhospital.com

คำถามที่ถามบ่อย : FAQ


มาตรวจที่คลินิกพิเศษ เสียค่าบริการเท่าไร

ผู้มารับบริการต้องเสียค่าแพทย์ 400 บาท (เบิกไม่ได้) และค่าบริการของโรงพยาบาล 150 บาท (เบิกได้ 50 บาท) ส่วนค่ายาจะมีราคาสูงกว่าในเวลาราชการประมาณ 10-15%

สามารถ Walkin มาตรวจคลินิกพิเศษโดยไม่ได้นัดหรือไม่

สามารถทำได้ แต่แนะนำให้โทรติดต่อล่วงหน้าว่าแพทย์ลงตรวจหรือไม่ที่ 02-306-9199  และถ้าเพื่อความสะดวก แนะนำให้ทำนัดหมายล่วงหน้าดีกว่า

คลินิกตรวจสุขภาพมี Package การตรวจแบบใดบ้าง

โปรแกรมการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มี 4 โปรแกรม คือ Simple, Advance และโปรแกรมตรวจไวรัสตับอักเสบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่